مراسم معارفه استاندار بوشهر با حضور وزیر کشور

مراسم معارفه استاندار بوشهر با حضور وزیر کشور

لحظه نیوز : آئین معارفه «عبدالکریم گراوند» بیست ودومین استاندار بوشهر پیش از ظهر سه شنبه با حضور وزیر کشور در مجتمع فرهنگی هنری برگزار شد.
مراسم معارفه ورودی های جديد دانشگاه خليج فارس

مراسم معارفه ورودی های جديد دانشگاه خليج فارس

لحظه نیوز : مراسم معارفه ورودی های جدید دانشگاه خلیج فارس بوشهر با حضور کادر مدیریتی دانشگاه برگزار شد.
تعزیه طفلان مسلم بردخون

تعزیه طفلان مسلم بردخون

لحظه نیوز : تعزیه طفلان مسلم کاری از هیأت ابا عبدالله در شهر بردخون با حضور اهالی بردخون و ناخدا بهرام درویشی از یادگاران و سردار ابراهیم اسدی از فرماندهان دفاع مقدس برگزار شد.
آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس در دبستان شهید محمود کاوه /2

آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس در دبستان شهید محمود کاوه /2

لحظه نیوز : آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور خواهر شهید کاوه در دبستان شهید محمود کاوه بوشهر برگزار شد .
آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس در دبستان شهید محمود کاوه / 1

آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس در دبستان شهید محمود کاوه / 1

لحظه نیوز : آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور خواهر شهید کاوه در دبستان شهید محمود کاوه بوشهر برگزار شد .
ورود پیکر شهید حججی به تهران

ورود پیکر شهید حججی به تهران

لحظه نیوز : بین عراق و سوریه اسیر و سپس به شهادت رسیده بود، دوشنبه شب به تهران انتقال یافت.
30 ستاره مولتی میلیونر که 30 سال شان نشده!

30 ستاره مولتی میلیونر که 30 سال شان نشده!

ستاره های بزرگ و موفق مجبور نیستند بین شهرت و قدرت و ثروت یکی را انتخاب کنند، آنها همه گزینه ها را با هم دارند.
مراسم معارفه استاندار بوشهر با حضور وزیر کشور

مراسم معارفه استاندار بوشهر با حضور وزیر کشور

لحظه نیوز : آئین معارفه «عبدالکریم گراوند» بیست ودومین استاندار بوشهر پیش از ظهر سه شنبه با حضور وزیر کشور در مجتمع فرهنگی هنری برگزار شد.
مراسم معارفه ورودی های جديد دانشگاه خليج فارس

مراسم معارفه ورودی های جديد دانشگاه خليج فارس

لحظه نیوز : مراسم معارفه ورودی های جدید دانشگاه خلیج فارس بوشهر با حضور کادر مدیریتی دانشگاه برگزار شد.
تعزیه طفلان مسلم بردخون

تعزیه طفلان مسلم بردخون

لحظه نیوز : تعزیه طفلان مسلم کاری از هیأت ابا عبدالله در شهر بردخون با حضور اهالی بردخون و ناخدا بهرام درویشی از یادگاران و سردار ابراهیم اسدی از فرماندهان دفاع مقدس برگزار شد.
آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس در دبستان شهید محمود کاوه /2

آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس در دبستان شهید محمود کاوه /2

لحظه نیوز : آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور خواهر شهید کاوه در دبستان شهید محمود کاوه بوشهر برگزار شد .
آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس در دبستان شهید محمود کاوه / 1

آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس در دبستان شهید محمود کاوه / 1

لحظه نیوز : آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور خواهر شهید کاوه در دبستان شهید محمود کاوه بوشهر برگزار شد .
ورود پیکر شهید حججی به تهران

ورود پیکر شهید حججی به تهران

لحظه نیوز : بین عراق و سوریه اسیر و سپس به شهادت رسیده بود، دوشنبه شب به تهران انتقال یافت.