گردهمایی شهرداران استاندار بوشهر با حضور استاندار در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر/ تصاویر اختصاصی


به گزارش لحظه نیوز به نقل از اتحاد خبر ،در این جلسه شهرداران با ظرفیت های تولیدی و خدماتی منطقه ویژه اقتصادی بوشهر آشنا می شوند. شهرداران پس از این جلسه،  از واحدهای تولیدی این منطقه بازدید خواهند کرد.