شمار قربانیان گرما در کبک کانادا به ۷۰ نفر رسید

شمار قربانیان گرمای شدید در کبک کانادا به هفتاد نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ براساس آخرین آماری که سخنگوی وزارت بهداشت این ایالت روز دوشنبه منتشر کردند شمار قربانیان گرمای شدید در کبک کانادا به هفتاد نفر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت در این استان اعلام کرد حدود نیمی از این قربانیان (۳۴ نفر) در مونترال بوده اند.
­از ابتدی ماه ژوئیه و از حدود یک هفته پیش کانادا با موج شدید گرما مواجه است، اما تنها استان فرانسوی زبان کبک به طور رسمی موارد مرگ مربوط به گرمای طاقت فرسا را منتشر کرده است.
در سال ۲۰۱۰ موج گرما موجب مرگ حدود یکصد نفر در منطقه مونترال شد.

منبع :واحد مرکزی خبر