کد خبر: ۵۴۴۰۲
تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۹
در ازدواج موفق، هر کدام از طرفین راهی که برایشان معنادار است، قدم بر می دارند و برای کیفیت زندگی فردی خود ارزش قائل اند. آن می خواهند نیازها و خواسته هایشان برطرف شود. در ازدواج موفق، زوج ها علاوه بر این که برای نیازها و خواسته های یکدیگر ارزش قائل اند، به کار، تفریح و روابط خود با سایر دوستانشان نیز اهمیت می دهند.
اختصاصی لحظه نیوز/ مرکز مشاوره ناجا

ازدواج موفقیت  باید چه خصوصیاتی را دارا باشد تا  بتوان از آن به نیکی یاد کرد؟ چند مورد مهم را ببینید و نظر خود را با ما در میان بگذارید. ●در ازدواج موفق، هر کدام از طرفین راهی که برایشان معنادار است، قدم بر می دارند و برای کیفیت زندگی فردی خود ارزش قائل اند. آن می خواهند نیازها و خواسته هایشان برطرف شود. در ازدواج موفق، زوج ها علاوه بر این که برای نیازها و خواسته های یکدیگر ارزش قائل اند، به کار، تفریح و روابط خود با سایر دوستانشان نیز اهمیت می دهند.●در ازدواج سالم، رابطه ای روشن و صریح بین زوج ها برقرار می شود و هر یک از دو طرف، به سمت رشد و تعالی در حرکت است. آنها حقوق یکدیگر را می شناسند و تاحد امکان، سعی در رعایت آن حقوق دارند. در این گونه روابط، زن و مرد همان شرایط مناسبی را که می خواهند، برای شریک زندگی خود نیز طلب می کنند و سعی در فراهم کردن آن دارند.

●در ازدواج موفق، هر کسی مسئول خوشبختی خود است و دیگری را سبب بدبختی خود نمی داند؛ البته در رابطه ای نزدیک و صميمانه، ناراحتی و خشنودی هریک از زوج ها، روی طرف مقابل اثر می گذارد، اما آنها هرگز دیگری را مسئول خوشبختی خود نمی دانند.
●اعضای خانواده ی سالم، انتقادات بجا و اصولی دیگران را با گشاده رویی می پذیرند و در جهت رفع آن نواقص بر می آیند. زن و مرد در چنین خانواده ای می کوشند دیگری را در احساسات و تجربه های مثبت و سازنده ی خود شریک کنند تا هر دو از شادابی و سرزندگی برخوردار شوند. ابراز صادقانه ی احساسات و احترام به عزت نفس شریک زندگی، از دیگر خصلت های زوج ها در ازدواج سالم و موفق است.


●در ازدواج موفق، اشخاص به خلوت و سکوتی که به آن نیاز دارند، احترام می گذارند. به یکدیگر اجازه می دهند تا خلوت خود را داشته باشند. در چنین رابطه ای، زن و مرد هرگز یکدیگر را زیر فشار نمی گذارند تا مسائل و جنبه های خصوصی خود را افشا کنند.
●در ازدواج موفق، هریک از طرفین می تواند آشکارا درباره ی آنچه در رابطه مهم و معنادار است، حرف بزند. در یک رابطه ی معنی دار، هر دو می توانند درباره ی مسایل خود با یکدیگر حرف بزنند و نظرات خود را بیان کنند.  آنها قادرند خواسته های خود را مطرح سازند و انتظار داشته باشند طرف مقابل، حرفشان را درک کند و به آن اهمیت بدهد.برای مثال اکر احساس می کنید در رابطه ی خود با همسرتان دچار مشکل هستید، می توانید قدم اول را بردارید و با او درباره ی مشکلتان حرف بزنید. به جای اینکه به همسرتان بگویید چگونه رفتاری دارد و چه تغییری باید بکند، با او درباره ی احساس خودتان حرف بزنید و توضیح دهید که از بودن با او چه احساسی دارید.


●در ازدواج موفق، هریک از طرفین فعالانه به دیگری توجه می کند و علاقه نشان می دهد. این بگوییم برای یکدیگر ارزش و اهمیت قایل هستیم، به هیچ وجه کافی نیست؛ باید این توجه را در عمل نشان دهیم.
●در ازدواج موفق، طرفین نسبت به یکدیگر متعهدند. تعهد، بخش حیاتی یک رابطه ی صمیمانه است و نشانه ی آن است که اشخاص می خواهند و مایل اند که در بحران ها در کنار یکدیگر باقی بمانند.


●موقعیت شناسی و گوش دادن به حرف های همسر و همین طور شناخت فرصت مناسب برای صحبت کردن یا در میان گذاشتن موضوعی خاص، از دیگر خصیصه های ازدواج موفق است. هرگاه هریک از زوج ها حال و حوصله ی شنیدن حرف های همسر خود را نداشته باشد، از او خواهش می کند که وقت دیگری را برای این کار در نظر بگیرد. شنیدن آزادانه ی حرف های شریک زندگی، اعتماد و صداقت بیشتری بین آنها ایجاد می کند. در ازدواج موفق سالم، دو طرف برای رفع اختلافات با مشاوره و تبادل افکار، بر مبنای مساوات و برابری، به توافق منطقی می رسند و راه حل مشترک انتخاب می کنند.


مرکز مشاوره آرامش معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان بوشهر
نام:
ایمیل:
* نظر: