کد خبر: ۵۴۳۶۰
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۲
ظهر نویسی در سفته و اما و اگرهای آن
اگر مبلغ سفته زیر بیست میلیون تومان باشد، دارنده سفته باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند. عبارت «حواله کرد» در سفته به شخص این اختیار را مى دهد که سفته را به دیگرى واگذار کند. البته اگر عبارت حواله کرد نیز وجود نداشت، دارنده سفته مى‎توانست با ظهرنویسى (پشت نویسى) آن را به شخص دیگرى انتقال دهد.

لحظه نیوز:

اگر مبلغ سفته زیر بیست میلیون تومان باشد، دارنده سفته باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند.

عبارت «حواله کرد» در سفته به شخص این اختیار را مى دهد که سفته را به دیگرى واگذار کند. البته اگر عبارت حواله کرد نیز وجود نداشت، دارنده سفته مى‎توانست با ظهرنویسى (پشت نویسى) آن را به شخص دیگرى انتقال دهد.

ظهرنویسی به چه معنااست؟

یعنى اینکه دارنده سفته مطالبى را که در برگیرنده هدف او از دریافت یا انتقال سفته است، در پشت آن نوشته و در زیر این مطلب، امضا می‎کند، پس ظهرنویسى براى انتقال سفته به دیگرى یا وصول وجه آن است.

اگر ظهرنویسى براى انتقال باشد، دارنده جدید سفته داراى کلیه حقوق و مزایایى مى‎شود که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضاى دارنده آن انجام می‎شود. دارنده سفته مى‎تواند براى وصول وجه آن به دیگرى وکالت دهد که این عمل را براى او انجام دهد.

اصولا ظهرنویسى براى انتقال است، اما اگر براى وکالت در وصول باشد، باید این موضوع در پشت سفته تصریح شود و به امضاى ظهرنویس برسد. در واقع کسى که (با ظهرنویسى) ، در دریافت وجه سفته وکالت مى‎گیرد، مانند دارنده سفته حق اقامه دعوى را نیز خواهد داشت.

انتقال سفته

با امضاهای متعدد در پشت صفحه چه کنیم؟

اگر سفته با پشت نویسى هاى متعدد به اشخاص مختلف منتقل شود، در این حالت دارنده سفته براى مطالبه وجه آن، به چه کسى مى‎تواند رجوع کند و به عبارت دیگر چه کسى مسئولیت پرداخت دارد؟

هم کسى که سفته را امضا کرده و هم کسانی که پشت سفته را امضاء کرده اند، در مقابل دارنده آن، مسئولیت تضامنى دارند، یعنى دارنده سفته در صورت عدم پرداخت و واخواست، مى‎تواند به هر کدام از آن‎ها که بخواهد (به صورت منفرد) یا به دو یا چند یا تمام آن‎ها (به صورت دسته جمعى) مراجعه کند.

همین حق رجوع را هر یک از پشت نویس ها نسبت به صادر کننده سفته و پشت نویس هاى قبل از خود دارد. بنابراین صادر کننده به علاوه ظهرنویس ها، همگى مسوول پرداخت وجه سفته خواهند بود.

آیا مى توان از صادر کننده سفته ضامن خواست؟

پرداخت وجه سفته را مى توان ضمانت کرد. این ضمانت ممکن است در خصوص صادر کننده یا ظهرنویس ها صورت گیرد. در این صورت ضامنى که ضمانت صادر کننده یا ظهرنویس را کرده، فقط با کسى مسوولیت تضامنى دارد که از او ضمانت کرده است.

انتقال سفته

حقوق و وظایف دارنده سفته:

براى آن که دارنده ای که سفته از طریق پشت نویسی به او انتقال داده شده است، بتواند از مزایاى قانونى آن برخوردار شود، باید نکات زیر را رعایت کند:

1- دارنده سفته باید در سررسید، سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد، مساله اى پیش نمى‎آید ولى در صورت عدم پرداخت، دارنده سند باید ظرف 10 روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست کند.

لازم به ذکر است که اگر روز دهم تعطیل باشد روز بعد از آن عمل واخواست انجام خواهد شد. همچنین، اگر مبلغ سفته زیر بیست میلیون تومان باشد، دارنده سفته باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند.

2- براى استفاده از مسوولیت تضامنى ظهرنویس ها، دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونى عمل نکند، دعوى او علیه ظهرنویس ها پذیرفته نمى شود.

3- دارنده سفته اى که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوى کرده، مى‎تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوى را قبل از رسیدگى و صدور حکم به نفع او توقیف کند. در این حالت پس از صدور حکم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده، به سایرین تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضاى دارنده سفته، ممکن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند.

نام:
ایمیل:
* نظر: