کد خبر: ۵۳۶۳۷
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۰
لحظه نیوز :همۀ ابهامات یک مناقصه تقاطع غیر هم سطح میدان مطهری و ۴۰ میلیارد تومان در معرض فساد سیراف خبر : صحن شورای شهر در جلسۀ ۱۶۱ آن، صحنه ای شد برای انتقادات فراوان از «ابهامات یک مناقصه»؛ همۀ بحث در صحن شورا از تذکر و نطق خالق برزگرزاده آغاز شد. این عضو شورای شهر بوشهر…

تقاطع غیر هم سطح میدان مطهری و ۴۰ میلیارد تومان در معرض فساد

همۀ ابهامات یک مناقصه

تقاطع غیر هم سطح میدان مطهری و ۴۰ میلیارد تومان در معرض فساد

به گزارش لحظه نیوز به نقل از سیراف خبر، صحن شورای شهر در جلسۀ ۱۶۱ آن، صحنه ای شد برای انتقادات فراوان از «ابهامات یک مناقصه»؛ همۀ بحث در صحن شورا از تذکر و نطق خالق برزگرزاده آغاز شد. این عضو شورای شهر بوشهر با زیر سوال بردن مشاور اجرایی طرح، روال طی شده در تعیین و انتخاب مشاور را دارای ابهامات فراوان دانست و بعد از او کیوان هاشم زاده با اشاره به روال برگزاری مناقصه این ابهامات را بیشتر کرد.

مشاوری به قیمت یک میلیارد و دویست میلیون تومان یا هفتصد میلیون تومان؟
خالق برزگرزاده با اشاره به روال تعیین مشاور اجرایی برای این شرح گفت چرا تعیین این مشاور به صورت «ترک تشریفات» به ارزش «یک میلیارد و دویست میلیون تومان» اتفاق افتاد و آن را به فرد خاصی واگذار کردید بدون آنکه برای انجام آن مناقصه صورت بگیرد؟
برزگرزاده سپس با اشاره به رد این مصوبه در فرمانداری گفت: «با ایراد فنی که فرمانداری به این مصوبه گرفت، لایحه مذکور از دستور کار خارج شد، اما به جای آنکه اقدام به برگزاری مناقصه شود، یک باره با کسر بیش از ۵۰۰ میلیون تومان از مبلغ طرح، شهرداری آن را به ۷۰۰ میلیون تومان، آن هم دقیقاً ۷۰۰ میلیون رُند، کاهش داده تا با دور زدن شورا و فرمانداری آن را در حیطۀ تفویض اختیار شهردار در آورد. واهمه از این است یک ماه دیگر خبر برسد شهردار برای انجام بخشی دیگر از الزامات مشاوره ای طرح ۵۰۰میلیون تومان دیگر هزینه کرده که تماماً محل سوال و ابهام است».

مناقصه تقاطع از قبل برای پیروزی یک پیمان کار «شمالی» مهندسی شده بود
کیوان هاشم زاده عضو دیگر شورا نیز با تشریح آنچه که در روز برگزاری مناقصۀ این «بزرگترین و درشت ترین پروژه همۀ ادوار تاریخ شهرداری بندر بوشهر» گفت: «ابهامات یکی دوتا نیست. اولاً چرا از ۹ شرکت کننده این مناقصه سه پیمان کار بوشهری و مابقی از فقط یک ناحیه کشور و آن هم «شمال کشور» بوده اند؟! دوماً چرا مختصات این پیمان به گونه ای ترسیم شده است که هیچ یک از پیمان کاران بومی توان رقابت با پیمان کاران «شمالی» پیدا نکنند؟ سوماً چرا پیمان کاران شرکت کننده در این مناقصه هر کدام دارای نواقصی در پاکات خود بودند تا یک به یک از دور خارج شوند تا در نهایت تنها یک پیمان کار خاص باقی بماند که آن هم از «شمال کشور» است؟ چهارماً چرا در شرط مناقصه آمده است که حتی با وجود یک شرکت کننده این مناقصه برگزار شود؟ پنجماً چرا وقتی پاکت این پیمانکار باز می شود یک باره مبلغ پیمان از «۲۸ میلیارد برآورد اولیۀ» شهرداری به «۳۸ میلیارد تومان» افزایش یافته تا تنها پیمانکار باقی مانده در مناقصه بتواند با مبلغی که خود تشخیص داده برندۀ پیمان شود».

بیان جزئیات فنی این ابهامات از زبان هاشم زاده در نهایت او را وادار به موضع گیری علیه این روال کرد و گفت: «این مناقصه بسیار مسئله دار است و نمی تواند یک روال سالم و قانونی ارزیابی شود. مشاوری که بیش از یک میلیارد تومان برای او در نظر گرفته شده شرایط پیمانکاری را بسیار غیر واقعی بسته و شرایط به گونه ای مهندسی شده که با توجه به نقش پر رنگ «استانداری» در تأمین هزینه های این طرح، این پیمانکارِ خاصِ «شمالی» بتواند با تحمیل کردن قیمت هنگفت خود به شهرداری برنده پیمان شود. اگر خطای ناخواستۀ خود آنان نبود اینک بر اساس قانون این شرکت برندۀ مناقصه شده بود و لغو آن بسیار دشوار می شد».

توضیحات شهردار؛ همه چیز را در خدمت به صرفه و صلاح شهر می خواهم
نور الدین امیری و تیم همراهش که با انتقادات سنگین و اتهامات فراوان از جانب اعضای شورا رو به رو می شدند، مجبور به توضیحات فنی بسیاری شدند که در نهایت نیز نتوانستند اعضای منتقد شورا را قانع کنند. امیری با تأیید سخنان هاشم زاده بیان کرد: «حتی اگر مناقصه با نتیجه پیروزی آن پیمان کار هم به پایان می رسید، شخصاً تمام نیروی خود را برای لغو آن به کار می گرفتم. آن مناقصه به غایت شائبه داشت و نمی توانست یک مناقصه قانونی و سالم ارزیابی شود».
شهردار بوشهر در رابطه با نحوۀ انتخاب مشاور طرح و چرایی روال کاهش ۵۰۰ میلیونی ناگهانی توضیح داد: «عدم برگزاری مناقصه برای تعیین مشاور طرح به دلیل کمبود زمان بود. باید مناقصه تعیین پیمانکار را برگزار می کردیم تا بتوانیم از محل اعتبارات استانی سال ۹۷ بهره مند شویم و برگزاری مناقصه هم طبق ضوابط منوط به انتخاب و تعیین مهندس مشاور برای این پروژه بود. لذا به ترک تشریفات متوسل شدیم که فرمانداری آن را رد کرد. مجدد براورد کردیم و با حذف بسیاری از کارهایی که شهرداری خود می توانست انجام دهد مبلغ آن را پایین آوردیم تا در اسرع وقت با تعیین مشاور، مناقصه تقاطع برگزار شود».

تحلیل سیراف خبر:
تقاطع غیر هم سطح میدان آزادی با ابهامات فراوان به اتمام رسید. هرگز مبلغ دقیق این پیمان مشخص نشد و پیدا نشد این پروژه با چه کم و کاستی های فنی به بهره برداری رسیدهاست و مقصر قصور رخ داده در این پروژه چه افرادی در شهرداری بوده اند. اینک شهرداری بوشهر که یکی از «فجایع طرح های عمرانی» را در کارنامه خود دارد با همکاری استانداری در صدد است که پروژه ای به مراتب گران تر و کلان تر کلنگ زنی نماید.
ابهامات مربوط به انتخاب مشاوری خاص برای طرحی که بیش از یک میلیارد و دویست میلیون تومان برای آن در نظر گرفته شده و یا مناقصه ای که ذی حساب آن استانی است یک باره از ۲۸ میلیارد تومان به ۳۸ میلیارد افزایش می یابد و شائبه های فراوان دیگر، در کنار ابهامات بسیاری که به لحاظ فنی و شهرسازی متوجه خود پروژه است نگرانی ها را دامن می زند. به نظر می رسد شهرداری بوشهر مجدداً شهر را در معرض یک «شهرکُشی غیر قابل جبران» دیگر قرار داده است. سازمانی که فاقد شفافیت، کارآمدی و سلامت اداری کافی است و در عین حال شورایی که به شدت سیاسی کاری و موازی کاری در آن موج می زند چگونه می خواهند سلامت، کیفیت و آیندۀ این شهر را در این پروژه تضمین نمایند؟

نام:
ایمیل:
* نظر: