کد خبر: ۵۳۴۴۴
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۱:۰۶
لحظه نیوز :آمارهای ساختگی برای ماندگاری در مسئولیت
به گزارش لحظه نیوز ،یکی از معظلات همیشگی درکشور ما ارائه امارهای به دور ازواقیعت در کشور بوده است .

مدیران هرچه بیشتر برای نشان دادن عملکرد خود در دستگاه اجرایی وستادی دست به آمارسازی یا ترغیب افراد برای اخذ کاغذهایی به نام مجوز با طرح های توجیهی خیال پردازانه وبی پشتوانه می زده اند.

جوازهای تاسیس اولیه رادرهمه دستگاهها میتوانید دنبال کنیدودرآماروارقام اعلامی به دستگاههای ستادی ونظارتی مشاهده نمایید اما یکی ازبیشترین مجوزها توسط سازمان صنعت ،معدن وتجارت صادرمی شود.

سازمانی عریض وطویل بامدیرانی ناکارآمد که بیش ازیک دهه دراین دستگاه اداری به واسطه اشخاص ونه تخصص حضور دارند.

برای شفاف شدن این موضوع کافیست به این آمار توجه نمایید.

برای مثال سید حسین حسینی محمدی درفروردین 1397 درنشست مطبوعاتی از رشد 24 درصدی صدورجواز تاسیس در استان بوشهر خبر می دهد واعلام می کند 302 فقره جواز تاسیس صنعتی تاپایان سال 96 دراستان بوشهر صادرشده وپیش بینی می کند 126 هزار و529 میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گیرد واز محل این سرمایه گذاری 9100 نفر مشغول به کار شوند.

وی حتی این مجوزها رابه رشد سرمایه گذاری دراستان مربوط می کند ومی گوید ازنظر حجم سرمایه گذاری شاهد افزایش 5 درصدی وازنظراشتغال 46 درصدی هستیم.

این محاسبات تخیلی وعوام فریبانه به حدی درکاغذها وبرنامه ها جاخوش کرده است که همین آمار اززبان مسئولان ارشد استان نیز بیرون می آید. وبه آن می بالند.

شخصی که متولی تسهیل ونظارت برسرمایه گذاریست با همین آمارسازی ها وترفندهای دستگاه زیر مجموعه خود قریب به 6 سال دردستگاه ارشد اقتصادی استان جاخوش کرده واین خوش خیالی ها حتی به اندازه ایجاد 500 شغل نیز کارایی نداشته است ،چه رسد به ایجاد اشتغال برای 9100 نفر اشتغال جدید دراستان بوشهر.

البته آمارهای این مدیر تمامی ندارد وهرسال شاهد همین اطلاعات کاغذی بوده ایم. نمونه دیگر آخرین مصاحبه مدیرکل سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان بوشهر دردیماه 1397 است.

بازهم خبر از صدور 195 فقره جواز تاسیس صنعتی دربوشهر ،اینبار باپیش بینی اشتغال 3388 نفر می دهدوبااحتساب آمار سال گذشته باید درنهایت 12 هزار و488 نفر باسرمایه گذاری 137 هزار و407 میلیارد ریال باشیم .

باحساب آمارهای ارائه شده به سادگی پی میبریم که یک مدیر به چه صورت با 500برگ کاغذ A4 چاپ شده می تواند بیش از 10 سال دریک جایگاه مهم اقتصادی استان جاخوش کند.

این شفاف سازی ها به همین جا ختم نمی شود وبه زودی آمارهای بیشتری از دستگاههای اجرایی استان بانظارت معاونت های استانداری بوشهر ارائه خواهیم کرد.

برچسب ها: مسئولیت ، لحظه نیوز
نام:
ایمیل:
* نظر: