کد خبر: ۵۲۲۴۹
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۳
لحظه نیوز :اکبر توسلی : الغای تعطیلی پنج شنبه ها ،گرهی ازمشکلات استان نخواهد گشود

Image result for ‫عکس اکبر توسلی شورای شهر بوشهر‬‎

به گزارش لحظه نیوز ،بررسی موضوع تعطیلی پنجشنبه ها مدتهاست به صورت پراکنده در برخی محافل دولتی مطرح شده است.
متن نامه یکی ازاعضای شورای شهر استان بوشهر به استاندارباموضوع تعطیلی پنج شنبه ها درادارات

جناب آقای عبدالکریم گراوند
استاندار محترم استان بوشهر
سلام علیکم
همانگونه که نیک اطلاع دارید جامعه امروز ما بنا به آمار رسمی ارگان های ذی ربط سرشارازتناقضات ،اختلالات روانی ،شکاف های نسلی ومعضلات ناشی از نبود سرمایه های اجتماعی است .تصمیمات کلانی که کلیت خانواده وسیستم روحی وروانی افرادراتحت تاثیر مستقیم خود قرار می دهد ،بیش از هرتصمیم دیگری باید باریز بینی ومطالعه ونگرش همه جانبه اتخاذ شود .اینک درآستانه یک تصمیم مهم ازسوی حضرتعالی هستیم که حسب آن تعطیلی روزهای پنج شنبه ملغاشده وروزهای کاری افزایش پیدا خواهد کرد .
اقدام مثبت جنابعالی درگذشته خصوصا ایام تابستان نشان داد که تعطیلی پنج شنبه ها باتوجه به اقلیم گرم بوشهر ،علاوه برتحکیم خانواده وتاثیر مثبت روحی ناشی ازحضوربیشتر اعضای خانواده درکنارهم وکاهش معضلات روانی وشکاف های نسلی ،موجب افزایش میزان بهره وری وحضور منظم وبانشاط همکاران اداری گردیده است وعلاوه برآن کاهش ترافیک ،افزایش سفر ،کاهش تنش درونی وبیرونی برای کارمندان رانیزبه همراه داشته است ولذا رابطه معقول تری درزندگی پراسترس کنونی ما ایرانی ها مابین کار وزندگی برقرار کرده وشادابی بیشتری به ارمغان آورده است .

اینکه دستگاه اداری کشور وهمچنین معضل تعطیلات گسترده ،نیازمند تحول اساسی وساختاری وساماندهی موثر است امری بدیهی به نظر می رسد ،امایقینا دراین تحول ،افزایش ساعات کاراداری وکاهش تعطیلات آخر هفته برای کارمندان یانقشی نمی تواند درتحول مثبت داشته باشد ویادقیقا نتیجه معکوس درپی می تواند بیاورد.
متاسفانه نصورغلط وغالب همواره چنین بوده است که برای کسب رضایت عموم باید کمیت ساعات کاری راافزایش داد وحال آنکه به نظر نمی رسد بدون توجه به کیفیت ساعات کاری ،این نوع رفتارهای نمایشی گرهی ازکارهای فروبسته کشور بگشاید. همین مهم است که مورد توجه برنامه ریزان درکلان شهرهایی همانند تهران قرار گرفته ودرآن ازسال 90تاکنون پنج شنبه ها تعطیل باقی مانده که اثرات مثبت خود را به اثبات رسانده است .لذا ازجنابعالی به عنوان بالاترین مقام اجرایی دولت دراستان ،مستدعی است دستور فرمایید باهدف لغواین تصمیم ،باتوجه به ابلاغ نامه معاونت توسعه ومدیریت منابع انسانی استانداری بوشهراین مهم مورد تجدید نظر اساسی قرارگرفته وبراساس تحقیقات وبررسی های دقیق علمی وکارشناسی که جوانب کامل امر درآن سنجیده شده باشد تصمیمی متناسب باشرایط روز برمحور توسعه همه جانبه جامعه اتخاذ گردد.

اکبر توسلی
نماینده مردم فهیم بوشهر درشورای شهر

نام:
ایمیل:
* نظر: