کد خبر: ۵۲۲۲۱
تاریخ انتشار: ۰۹ مهر ۱۳۹۷ - ۲۳:۰۷
لحظه نیوز :عضو کمیسیون عمران شورا باانتقاد از عملکرد کمیته کارکمیسیون ماده 5 گفت برخی تصمیمات این کمیسیون خلاف منافع شهر وشهرداری است .
به گزارش لحظه نیوز به نقل از روابط عمومی شورا ،اکبر توسلی درنطق پیش ازدستور خود درجلسه علنی شورابابیان اینکه برخی تصمیماتی که دراین کمیسیون گرفته می شود خلاف منافع شهر ومدیریت شهری است ومن موارد تخلف را به مسئولین مربوطه اعلام کرده ام که درصورت عدم جلوگیری ازتصمیمات اشتباه وادامه این روند ناعادلانه ،مستندات موجود رارسانه ای می کنم .

وی درادامه تبریک هفتم مهرماه که بنام روز آتشنشان نامگذاری شده است گفت: درشورای پنجم باتوجه به شرایط خاص بندر بوشهر ،نگاه خاصی دربودجه سال جاری به سازمان آتشنشانی شد. ازاین رو مبلغ 3 میلیارد تومان جهت پلکان برقی وسایرتجهیزونوسازی ناوگان این سازمان اختصاص گردید.دراردیبهشت وتیرماه نیز 2 بار باتشکیل جلساتی بامسئولین شهرداری ومتولیان امور ،خواستار ارائه عملکرد دراین زمینه شدیم .

امامتاسفانه علیرغم گذشت 6 ماه ازسال تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است لذادرخواست دارم ریاست محترم شورا را این موضع را پیگیری کنند .
توسلی درادامه افزود دریکسال گذشته شورامصوبات زیادی داشته است که از هئیت رئیسه شورا درخواست دارم گزارشی تهیه کنند که چند درصد مصوبات شورا اجرایی وچنددرصد اجرایی نشده ودلیل عدم اجرای آنها چه بوده است .

ایشان این موضوع را شفاف سازی درراستای عملکرد شورا دانست .
وی همچنین درادامه بابیان اینکه همانظور که درمجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات حسابرسی نهادها راانجام می دهد،
درشوراهای شهر نیز حسابرس عملکردی شبیه دیوان محاسبات راداردوازوظایف شورا انتخاب حسابرس می باشد وزارت کشور نیزدستورالعمل مشخصی را دراین خصوص ابلاغ کرده است امااینکه چرا جهت حسابرسی سال 1395 شهرداری وسازمانهای وابسته موسسه ارقام نگر آریا طبق قراداد تاکنون گزارش نهایی خودرا به شورا ارائه نداده است تعجب آور وسوال برانگیز بوده وازریاست کمیسیون بودجه درخواست دارم این امرمهم را دردستورکارخود قراردهند 
توسلی درادامه پیرامون وضعیت کمپ نگهداری سگهای بلاصاحب اظهار داشت فیلمی که درفضای مجازی پخش شد ،بی رحمی وشقاوت دربرخورد باحیوانات راازسوی عوامل این موضوع بروز دادوباعث جریحه دارشدن احساسات شهروندان گردید .

به همین دلیل نامه ای باامضا 4 عضوشورا تقدیم ریاست شورا شد که درخواست کردیم درراستای وظایف نظارتی اعضای شورا طبق ماده 80 تمام اسناد ومدارک پرداختی پیمانکاربه شورا اعلام شود زیرا براساس گزارش های دریافتی از اردیبهشت لغایت شهریور ماه پیمانکار مربوطه مبلغ 55 میلیون تومان اسناد کارکردی داشته است ودرخواست ما صرفا براساس وظایف نظارتی اعضای شورا است واین موضوع همین طور در مورد باشگاه شاهین شهرداری نیز صدق  می کند ماقصد جوسازی وحاشیه سازی نداریم وفقط هدف ما ،شفافیت سازی بودجه وعملکرد درراستای بهبود روند کارهااست که انتظار داریم طبق قانون به سوالات مطرح شده پاسخ داده شود .

نام:
ایمیل:
* نظر: