کد خبر: ۴۹۸۴۳
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۴
لحظه نیوز : بیراه نیست وقتی می گویند ما مردم ایران به هم رحم نمی کنیم. مثال هم برای این ادعا در این روزگار بسیار است. کافیست صبح ها که از خواب بیدار می شوید تا خود تعداد افرادی که به شما دروغ گفته و یا قصد دور زدن شمارا دارند در کنار آنهایی که بی دلیل در کوچه و خیابان داد و فریاد راه می اندازند و ... قرار دهید تا به این نکته پی ببرید که ما مردم چقدر نسبت به آرامش هم بی رحمیم.
حال در مقیاسی کوچکتر و درست در همین نزدیکی عده ای از خود ما بی دلیل آرامش را از همشهریانمان ربوده ایم و کار را به جایی رسانده ایم که احساس نا امنی کنند.  داستان هم چندان پیچیده نیست و فقط عده ای در متن این داستان با تعدادی موتور سیکلت های سنگین در شهر برازجان مدتیست در حال ویراژ هستند و هرچند شاید بی غرض و از روی انرژی و طراوت جوانی در حال انجام این رفتارند اما کاش با خبر می شدند که این کارشان چنان احساس نا امنی ایجاد کرده که مادران با استرس از خانه پای بیرون گذاشته و زنان و دختران و حتی مردان ترس را در هر ثانیه ای که این موتورهای سنگین صدایشان به گوش می رسد، مهمان تمام وجودشان می کنند. باید بپذیریم جدا از ترسی که اینگونه ویراژ دادن ها ایجاد می کنند امکان بروز حوادث هم چندان دور از ذهن نیست. کافیست نگاهی به آمار انداخته و حوادث ناشی از رانندگی های خطرناک را مرور کنید تا خطرناک بودن این ویراژ ها بیشتر به چشم بیاید. البته برای هر کاری راه حلی است و می توان خیلی ساده با احداث پیستی شرایطی را پدید آورد تا دوستداران این رشته انرژی خود را آنجا تخلیه کرده و تفریحشان را با کمترین مشکل به سرانجام برسانند. کاری ساده که زیاد هم طول نخواهد کشید و تا آن زمان هم بهتر است این دوستان که جز مردم و نه جدا از آنها هستند برای مدتی این قبیل رفتارها را کنار گذاشته و تا زمانی که پیستی در اختیار آنها قرار می گیرد، به آرامی رفت و آمد کنند. شاید خیلی سخت نباشد که بپذیریم هیچ چیز ارزش ایجاد نا امنی و ترس را در همشهریانمان که در شهرهای کوچک عمدتا یا نزدیکان یا دوستان خودمان هستند، ندارد.


نام:
ایمیل:
* نظر: